Your search results

SPANIEN | Köpprocessen

I Spanien är ett köp av en lägenhet en fastighetsaffär och hjälp av en advokat ett måste

Lägenhetens innehavare äger också förutom självaste bostaden även sin del i marken som hör till huset. I Finland är en lägenhetsinnehavare endast aktieägare i bostadsbolaget

De almänna köpehandlingarna skrivs under hos notarien och samtidigt försäkras att lägenheten är skuldfri och att alla skatter som hör till fastigheten är betalda. Detta är en stor trygghet för köparen.

Advokaten rådgör även hur du skaffar det obligatoriska NIE numret före fastighetsköpet

I Torrevieja samt i övriga Spanien finns även svenskspråkiga samt finskspråkiga advokater som kan sköta de juridiska handlingarna åt kunderna

Reservering av bostaden

 1. Före reserveringen tas reda på om bostaden ännu är ledig
 2. Reserveringsöverenskommelse. Efter att parterna kommit överens om köpet betalar köparen reservationsavgiften och fastighetens säljare reserverar bostaden åt köparen och bostaden tas bort från marknaden. Den betalda reservationsavgiften räknas som delbetalning av köpesumman. Reservationssumman är normalt 6000€

Kostnader för bostadsköp

Nya bostäder

 1. Moms 10% (IVA)
 2. Stämpelskatt (AJD) 1,5% – 2% Juridisk bekräftelse
 3. Notarieavgift 0,6%
 4. Fastighetsregister 0,3 – 0,5%
 5. El- vattenavtal ca 350€
 6. Advokat ca 1200€

Begagnade bostäder – Resale

 1. Överlåtelseskatt: 8-10% (ITP)
 2. Notarieavgift 0,6%
 3. Fastighetsregister 0,3 – 0,5%
 4. El- vattenavtal ca 120€
 5. Advokat ca 1200€

OBS: Skattelagar och procentuella avgifter för bostäder förändras ganska ofta i Spanien därför rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss för att få de senaste uppdaterade uppgifterna 


*ALLMÄN BETALNINGSPLAN:

Bostaden reserveras med 6000€ reserveringsavgift

 1. 10% förfaller efter 1 mån (Private Contract)
 2. 10-20% förfaller efter 3 mån
 3. 60-70% bör betalas före överlåtelsen (Public Deed / Escritura Pública)

*Före reserveringen ges närmare detaljer

 • Advanced Search

Compare Listings